Welkom bij Walraad Verkeersadvisering BV, onafhankelijk adviseur sinds 1996.


Tevredenheid over verkeer


Wat bepaalt eigenlijk verkeersgedrag en tevredenheid over verkeer?
....verkeer gaat toch over auto’s, snelheid, asfalt, beton, verkeersborden en witte strepen...en daarnaast over objectieve zaken zoals reizigerskilometers en reistijd?
...of gaat vervoer over wat verkeersdeelnemers ermee willen en kunnen? Over het slim organiseren van reizen? Over rechtvaardigheid en de economische waarde van de reis?
...of gaat mobiliteit over de beleving van de verplaatsing en over de waarde die we eraan hechten ? Over hoe mensen invulling geven aan hun leven?
In verkeer, vervoer en mobiliteit gaat het over alledrie...
maar de beleving en waarde zijn uiteindelijk doorslaggevend voor gedrag en tevredenheid.
Voor beleving en waarde is niet alleen de inhoud, maar juist het verhaal rond het advies belangrijk. Een helder verhaal dat met de juiste toon verteld wordt. Walraad wint discussies op de combinatie.

Vanuit deze gedachte heeft Adriaan Walraad een mooie staat van dienst, een goede naam en een indrukwekkend netwerk opgebouwd. Zo weten overheden, opleidingen, rechtspraak, bedrijven en ook vakgebieden die verwant zijn aan verkeer Walraad goed te vinden.
De rol van Walraad is meestal om partijen bij elkaar te brengen maar soms ook om een loepzuiver oordeel te vellen wanneer partijen het oneens zijn.

Ik nodig u graag uit om door te klikken...en
ik zie er ernaar uit om persoonlijk kennis te maken met u!

Ir Adriaan Walraad MBAVoor informatie over Architectenbureau Walraad (Jan Willem Walraad) wordt u doorverwezen naar
www.walraad.com. Voor New Joy Concepts (Pieter Walraad) wordt u doorverwezen naar www.newjoyconcepts.nl